CD

Bankrot natočil dvě CD - Bankrot na Oáze a Letem světem. Více informací získáte po kliknutí na konkrétní CD.