Ach ty holka má

Česká lidová, upravil Jiří Naky Kollarov

 

/:  Ach ty holka má

    černý oči máš,

    já se tě bojím,

    že mě oklamáš. :/

 

/:  Neboj se, neboj

     mých černých očí,

     varuj se, varuj

     klevetných řečí. :/

 

/:   Klevetných řečí

     já se varuju,

     tebe, holka má,

     věrně miluju. :/

 

/:  Ach ty holka má... :/

 

Tato písnička je sice česká lidovka a nepochází tedy z autorské dílny Bankrotu, ale od února 2010 více než šest let patříila do našeho kmenového repertoáru, takže i její text zde uvádíme.
K písničce se váže několik zajímavostí. Například je tu použité slovo "oklamáš", které není příliš spisovné a nejeden textový odborník by jej ochotně zkritizoval, pokud by autor nebyl anonymní. My nemáme jasno, jak se toto slovo do písničky dostalo. Jedna teorie praví, že to bylo kvůli lepšímu rýmu, protože celá písnička původně začínala slovy "ach ty holka má zlého čokla máš". Dle teorie č. 2 je to úplně jinak: písnička není lidová, ale autor se za slovo "oklamáš" upřímně stydí a rozhodl se zůstat v anonymitě. Nikdo z nás však tím autorem prokazatelně není, Minnesengři hrávali tuto písničku o 40 let dříve než my. Další zajímavostí je, že písnička by měla být koncipovaná jako duet, ale až do příchodu Pavly ji zpíval Naky sám, neboť v čistě pánském obsazení jsme nemohli zpívat duety tohoto typu. Cimrmanovsky řečeno: Naky se tehdy stylizoval do duální role sněžného člověka.